Höjd planhyra i Vänersborg får lokala klubbar att se rött

Höjd plan- och anläggningshyra med sju procent från och med årsskiftet.
Det är vad som väntar idrottsföreningarna i Vänersborgs kommun.
– Det innebär att vi inte kan satsa de pengar som vi vill på våra ungdomar, konstaterar Stefan Lindqvist, ordförande i Brålanda IF, som är en av de berörda klubbarna.

I samband med kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 september klubbades beslutet att anta en ny prislista för kommunens fritidsverksamhet. Det gäller samtliga idrotter och anläggningar.

Enligt kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetschef, Gunilla Wretemark, beror den relativt omfattande höjningen nu på att priserna varit desamma sedan 2015.
– Det hade givetvis varit bättre med små höjningar varje år, men den förre chefen Olle Isaksson hade i uppdrag att leta fram ett nytt förslag för ett år sedan och det kom aldrig. Nu har vi räknat upp det till motsvarande procent om man hade höjt beloppet med en till två procent varje år under den tiden, säger hon till TVG-fotboll.

I Brålanda IF hävdas den förändringen sammantaget leda till ökade utgifter för föreningen med uppemot 30 000 kronor under 2020.
– För oss innebär det att vi får tänka om rent ekonomiskt. Vi vill ju inte minska satsningen på våra ungdomar, men det kommer att behöva bli en generell minskning av träningstider, säger Stefan Lindqvist, som samtidigt menar att kommunen brustit i sitt åtagande kring underhåll av Sörbyvallen under de senaste åren.

Han opponerar sig också mot det faktum att man numera endast kan boka helplan vid träningar, vilket även det innebär ökade kostnader. Där får Lindqvist medhåll av Vänersborgs FK.
– Tidigare kunde damlaget träna på ena sidan och vårt 14-åriga flicklag på den andra, men det går inte längre. Är det en ungdoms- eller seniorbokning? Det skiljer ju ganska mycket i pris, säger klubbchefen Joakim Sunnerdahl och kommenterar den generella höjningen så här:
– De har klubbat det här för 2020 utan att lyssna med de som jobbar inom verksamheterna, tyvärr. Det är ett lite förhastat beslut.

Enligt honom finns ytterligare två detaljer som skapar en problematisk helhetsbild: 1) det har visat sig att man inom fotbollen betalar mer i hyra per timme än vad exempelvis IFK Vänersborg gör i sin bandyhall, och 2) det är fortfarande en enorm skillnad på priserna för användning av Vänersvallen under sommar- och vintertid.

För VFK:s herrlag kostar en träning under den förstnämnda perioden 115 kronor i timmen, medan beloppet efter säsongen istället blir 403 kronor.
– Det är nästan en 300-procentig ökning! Sedan kommer ju de sju procenten ovanpå detta… Vi säger inte att bandyn ska betala mer, men det borde inte vara så stor skillnad mellan sommar och vinter för vår del eftersom vi ändå inte får hjälp med snöröjning. Det finns inte heller finns någon bemanning i form av vaktmästare på fotbollsplanerna under vinterperioden, menar Sunnerdahl.

VFK har för övrigt slagit sig ihop med grannen Vänersborgs IF för att kunna få mer inflytande i processen. Martin Westerlund, som är ordförande i VIF, säger sig förstå att kommunen ”ser om sitt hus”, men att det är tufft att samla ihop tre års höjningar på ett år.
– Varje förening, inklusive Vänersborgs IF, kämpar med att få ekonomin att gå ihop. De bidrag man får från kommun och stat täcker inte det på långa vägar, och har man 500 ungdomar i kontinuerlig aktivitet under åtminstone sommarhalvåret så kostar det mycket pengar, även med ideella ledare. Planhyra är ju något som kostar mycket, och när det beloppet höjs så får vi titta på om vi kan kompensera det genom att få in mer pengar eller dra in på andra grejer, säger han.

Samtidigt pågår arbetet inom Vänersborgs kommun med att se över prislistans struktur, vilket lär kunna påverka såväl bokningsmöjligheter som årstidsavhängda tariffer framöver.
– Det visar sig att man inte riktigt följt den prislista som fanns, utan det har gjorts avvikelser utifrån vad som varit rimligt och praktiskt, men aldrig beslutats i nämnden. Det är speciallösningar som inte är speciellt roliga att upptäcka som ny chef, säger Gunilla Wretemark, som tillträdde sin tjänst under hösten, precis som nye enhetschefen för Arena Fritid, Magnus Nordin.
– Jag vet att förvaltningen håller på med de här justeringarna, som borde gjorts redan till det här beslutet. Det är sånt som inte är logiskt utan har följt ett gammalt mönster. I vilken mån man gör det i dialog med föreningarna vågar jag inte riktigt säga, men jag vet att man har samlat in synpunkter från föreningarna tidigare.

När kan berörda klubbar vänta sig att det tas beslut kring eventuella förändringar i prislistan?
– Jag tror att det ska tas upp i nämnden efter nyår. Det kan också dröja ända fram till i mars. Det är viktigt att man hinner arbeta fram ett genomtänkt förslag, svarar Gunilla Wretemark.

(Bloggaren.se)