Jämställdhet i fokus för de nya riktlinjerna kring elitstödet

Efter en längre arbetsprocess har Trollhättans stad nu tagit fram nya riktlinjer för det så omdiskuterade elitstödet.
Och det blir, som väntat, ett större fokus på jämställdhet.
– Beslutsfattarna får en mycket bättre vägledning när de ska ta besluten, säger ekonomichefen Dan Jonasson till TTELA.

I mars 2018 meddelade Trollhättans stad att elitstödet skulle stöpas om och bli mer detaljerat än tidigare, för att undvika subjektiva tolkningar av de riktlinjer som funnits.

När 2019 års summa – totalt strax över tre miljoner kronor, varav en miljon är sponsring till Alliansloppet och 600 000 öronmärkta för Fallens dagar – delades ut fanns dock inget nytt regelverk på plats. Istället klubbades det först på tisdagen av Trollhättans stadshus AB, vilket TTELA var först med att rapportera om.

I de nya riktlinjerna specificeras bland annat att:

  1. Mottagande förening ska ha säte och verksamhet i Trollhättans kommun.
  2. Med elitnivå menas föreningar som når nationell och/eller internationell spridning, alternativt har en tydlig inriktning, ambition och insats som leder till elitnivå inom de närmaste åren.
  3. Elitsponsringen ska främja jämställdhet utifrån kommunens målsättningar för ett jämställt samhälle.

Enligt Dan Jonasson utgör det nya dokumentet en stor förändring i arbetet med elitstödet.
– Absolut, beslutsfattarna får en mycket bättre vägledning när de ska ta besluten. Hela dokumentet är nytt, det tidigare var väldigt tunt. Det här utgår från Trollhättans kommun, det kopplas till våra grundvärderingar. Det är tydligare inlagt vilka motprestationer som krävs för att få elitbidraget, säger han till tidningen.

En annan nyhet är att från och med nu går att skriva avtal som löper över flera år, samt att varje förening som beviljas elitstöd måste skriva en rapport där det framgår att samtliga angivna motkrav har uppfyllts.

Ansökningarna om 2020 års elitstöd lämnas in under perioden 1 december till 28 februari.

FAKTA
Fotbollsklubbar som fick elitstöd under 2019:

FC Trollhättan: 200 000 kronor samt hyresbidrag á 250 000 kronor.
Skoftebyns IF dam: 200 000 kronor (föreningen har inga hyreskostnader för sin anläggning).

(Bild: Bloggaren.se)